Privacy

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verklaart Yoyo dat zij je gegevens – zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer – opneemt in een gegevensbestand. Zij gebruikt de gegevens in de administratie voor de verwerking van de inschrijving en de uitvoering van de gesloten overeenkomst. Ook gebruikt zij de gegevens voor het versturen van nieuwe informatie rondom events. Yoyo mag foto’s en films genomen tijdens de door haar aangeboden activiteiten vrij gebruiken ter promotie en communicatie van haar activiteiten.
Aansprakelijkheid
Yoyo is niet aansprakelijk voor diefstal en schade door ongevallen en/of verkeerd gebruik van materialen/ ruimtes. Met je inschrijving per e-mail geef je aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
Yoyo behoudt zich het recht voor af te wijken van de op de website en in haar nieuwsbrieven vermelde informatie.