Strubbelingen in teams zijn meestal terug te voeren tot onuitgesproken zaken en ingehouden emoties. De kunst is een sfeer te scheppen waarin alle betrokkenen zich vrij voelen om ongestraft (de moordkuil van) hun hart te luchten.

De Laborint coaches en trainers kunnen zo’n sfeer scheppen en beschikken over tools waarmee schijnbaar onoverbrugbare  tegenstellingen kunnen worden opgelost.