Rollenspel is een effectieve en boeiende manier om:

  • helderheid te scheppen in onoverzichtelijke situaties;
  • te oefenen met nieuwe functies en teamsamenstellingen
  • af te rekenen met (onuitgesproken) oordelen die leven in de organisatie.

Als je mensen zover kunt krijgen om – al is het maar voor even – in de huid te kruipen van personen waar zij een oordeel op hebben, resulteert dat niet zelden in een bevrijdende lach die door de hele organisatie rimpelt en wonderbaarlijke verzoeningen teweegbrengt.