Organisatieontknopingen zijn geïnspireerd door de Familieopstellingen van Bert Hellinger en de in het bedrijfsleven steeds vaker toegepaste Organisatieopstellingen die daaruit voortvloeiden.

Door een problematische situatie visueel te maken met behulp van personen die de diverse aspecten ervan belichamen en vervolgens ‘Het Veld’ te laten inwerken op dit stramien vinden openbaringen, verschuivingen en uitwisselingen plaats die tot  helderheid en verbinding kunnen leiden waar verwarring en afscheiding heersten.