07

 

 

 

 

 

 


 

Betekenisgeving

De wereld die wij zien (inclusief onszelf en onze binnenwereld) is een weerspiegeling van onze gedachten en interpretaties. In die zin is er geen objectieve werkelijkheid. Alles wat wij waarnemen wordt ingekleurd door de (emotionele) betekenis die wij er zelf aan hebben gegeven.

Wat wij van iets vinden bepaalt hoe het zich aan ons zal voordoen en hoe wij ons erbij voelen.
Willen wij dus een andere wereld zien, dan zullen wij onze mindset (mentale programmering) moeten bijstellen.

Onze subjectieve werkelijkheid

Deze programmering is gevormd door een wisselwerking tussen onze genetisch bepaalde eigenschappen (ons karakter, onze aanleg) en de impulsen van de omgeving. De inprentingen die maken dat wij zus of zo over iets denken of tegen iets aankijken zijn merendeels ontstaan in onze jeugd, buiten onze bewuste wil om. Zij bevinden zich dan ook voor een groot deel in ons onderbewustzijn, waar wij geen directe controle over hebben. Van daaruit bepalen zij hoe wij onze subjectieve ‘werkelijkheid’ ervaren.

Dit verklaart waarom het zo moeilijk is om bepaalde opvattingen, gewoontes, gedragingen of situaties te veranderen en oordelen los te laten.

Hoe verander je je wereld- en zelfbeeld?

Met Mindshifting is het mogelijk om toegang te krijgen tot onze belemmerende denkbeelden en zienswijzen en deze ofwel te elimineren, ofwel te wijzigen, zodat er een verschuiving optreedt in onze waarneming.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van:

  • probleemanalyse
  • aandachtsoefeningen
  • identificatie-oefeningen
  • meditatie
  • visualisatie
  • affirmaties
  • saboteurdetectie
  • emotionele integratie

Mindshifting kan worden toegepast in de vorm van individuele consulten of in groepsverband.
Regelmatig worden in ’t Laborint workshops aangeboden van 1 à 2 dagen.

Verder wordt veel met Mindshifting gewerkt tijdens de Flowering-trajecten voor bewustwording en zelfontplooiing (cycli van vier maandelijkse lange weekenden).

Bij minimaal zes deelnemers kunnen ook avondintroducties en dagworkshops aan huis worden georganiseerd.
Mail voor informatie naar [email protected]

 

05