MEER mensen MENS

‘ Meer mensen Mens’ is een stichting zonder winstoogmerk, opgericht door Yoyo van der Kooi in 1999. De doelstelling van de Stichting is mensen de gelegenheid te bieden om tot hun ware zelf te komen en hun volledige potentieel te ontwikkelen. Dit door het organiseren van activiteiten die bijdragen aan bewustwording, talentontwikkeling en onvoorwaardelijke liefde.

De activiteiten bestaan uit diverse vormen van  individuele begeleiding en groepsbijeenkomsten zoals gespreksavonden, workshops en langer lopende trajecten voor persoonlijke groei, spirituele ontwikkeling en zelfontplooiing.

De Stichting is gevestigd in Arnhem, waar ook de meeste activiteiten plaatsvinden. Op aanvraag kunnen ook lezingen en themaworkshops elders in het land worden verzorgd.

Regelmatig worden er buitenlandse retraites georganiseerd rond existentiële en universele thema’s.