Genieten: ’t lijkt zo simpel… en dat is ’t ook!

___________________________________________________________________________________________

 

Eigenlijk is er niets aan de hand. Er zijn geen problemen die wij niet (onbewust) willen. We zijn allemaal al precies waar we wezen moeten. Alleen: we  zijn het een beetje vergeten – of… we willen er niet aan. Elke relatie, training, coaching, therapie of meditatie heeft uiteindelijk tot doel ons dat te laten ontdekken.

 

Het enige “werk” dat er te doen valt is van A naar A te komen – met een veranderd bewustzijn. Dat levert dan een zogenaamde AhA-Erlebnis op (sommige mensen noemen het Verlichting). Vanaf dat moment verandert het “slachtoffer” in een verwonderde ontdekkingsreiziger. En het drama van het leven wordt een uitnodigend spel met onze creatieve energie.

 

De functie van onvrede en crisis is, dat ze ons op weg helpen naar de verticale dimensie: van A naar A. In principe kun je die tocht op eigen houtje maken: we hebben allemaal een onfeilbare Reisleider in huis. Heb je daar nog geen contact mee, dan zul je je tijdelijk moeten behelpen met wegwijzers buiten je: je partner, een coach, therapeut of leermeester.

 

De paradox is, dat we – vanwege die onvrede – juist weg willen uit A. Dus zoeken we het in eerste instantie bij hulpverleners die ons een uitweg beloven via B, naar C t/m Z. Pas als we merken dat we na een tijdelijke “verbetering” steeds weer in hetzelfde schuitje belanden, worden we ontvankelijk voor de vroedvrouwen en catalysatoren die ons met een zacht – of stevig – lijntje terugverwijzen naar het adembenemende Al van A. Waar we, hier en nu, steeds maar één en dezelfde figuur (in de gekste vermommingen) tegenkomen: ons Zelf. En waar we, vele spiegelgevechten later, tenslotte grinnikend tot de conclusie komen dat we altijd al thuis waren. Het Spel kan beginnen.

 

Yoyo