Together apart-2

 

Als het wringt in de relatie is het in de eerste plaats zaak om – met beide of afzonderlijke partners – helder te krijgen wat er speelt.

Vervolgens rijst de vraag: is de relatie nog levensvatbaar?
En zo ja, zijn beide partners bereid tijd en energie te steken in een stuk zelfonderzoek waarin ruimte is voor de ontspanning, emotionele integratie en mind-shifts die nodig zijn om weer tot elkaar te komen?

Of is het tijd om je van elkaar los te maken en je eigen levenspad te volgen?

Ik kan geen oplossing aandragen, maar wel tot klankbord dienen en tools aanreiken die het mogelijk maken om bij je eigen antwoorden te komen.

 

Tarieven:

Individueel consult: € 85,- per uur, inclusief BTW
Consult met partner:  € 150,- per uur, inclusief BTW.