Deskundigheidsbevordering voor mensen werkzaam op het gebied van de gezondheids- en welzijnszorg, personal development en talentontwikking, die een lichaamsgerichte benadering willen toevoegen aan hun bagage.

An updating course for people in the health care and human potential professions who would like to add a body oriented approach to their skills.

Nederlands: Esbima opleidingsfolder
English: Esbima brochure