‘Flowering’ (tot bloei komen) is een ervaringsgericht traject voor zelfonderzoek. Het programma is weliswaar opgebouwd rond een duidelijke structuur, maar de invulling wordt van moment tot moment aangepast aan wat er gebeurt tijdens de groepsprocessen.Het 2-jarige basistraject bestaat uit acht weekendbijeenkomsten per jaar (om de 5 à 6 weken) en is gericht op het opruimen van onverwerkte zaken uit het verleden, heelwording, persoonlijke groei en talentontwikkeling. Er wordt gewerkt aan de hand van 8 universele levensthema’s die de verschillende stadia van bewustwording vertegenwoordigen. Hierbij worden zowel het lichaam als het gevoelsleven en de denkpatronen doorgelicht op beperkende elementen. Daarnaast wordt geëxperimenteerd met verschillende vormen van kunstzinnige expressie. Individuele sessies kunnen waar nodig het ontwikkelingsproces ondersteunen.

Het traject start  ieder jaar in september (en bij voldoende belangstelling in januari) met het introductieweekend ‘De Sprong in het Diepe’.

1e Jaar: Time-Out Touch

Dit jaar gaat vooral over ‘ont-leren’ (het relativeren van geleende kennis), verbinding en de kunst van het aanraken. Het ontwikkelen van aandacht en sensitiviteit bij het fysiek, emotioneel en geestelijk contact maken met jezelf en anderen staat centraal. Er worden vier levensfasen van acht jaar behandeld (twee weekenden per fase), die gerelateerd zijn aan de eerste vier chakra’s van ons energiesysteem.

De thema’s van deze chakra’s  en de daaraan gekoppelde kunstzinnige expressievormen zijn:

1.  Basisbehoeften en overlevingsstrategieën. Kunstvorm: boetseren.
2.  Seksualiteit, intimiteit en emoties. Kunstvorm: dans.
3.  Wil, ego en autoriteit. Kunstvorm: drama.
4.  Hartsverbindingen. Kunstvorm: poëzie.

Er wordt gewerkt met verbale en non-verbale interactie, yoga, massage, beweging, rollenspel, stemexpessie en meditatie. Ook hier kunnen waar nodig individuele consulten het ontwikkelingsproces ondersteunen.

2e Jaar: Bohemi (Body, Heart, Mind)

Het ‘schoonmaakproces’ wordt voortgezet met een verkenning van de volgende vier levensfasen of bewustzijnsstadia, gesymboliseerd door de chakra’s 5 t/m 8. De nadruk ligt hierbij vooral op het werken met belemmerende denkpatronen (Mind shifting). Creatieve expressie is ook ditmaal weer een belangrijk instrument.

De thema’s  en bijbehorende kunstzinnige expressievormen belichten opnieuw vier chakra’s:

5.  Zuivere communicatie en resonantie. Kunstvorm:  stemexpressie.
6.  Inzicht, zien voorbij de dualiteit. Kunstvorm: fotografie, schilderen en collages.
7.  Herwonnen onschuld, wijsheid. Kunstvorm: de clown en de hofnar.
8. Transformatie, extase. De kunst van het genieten (Tantra).

Het basistraject kan na een eindtoets worden voortgezet met een opleidingstraject voor (stoel)massage (Time-Out Touch) groepsbegeleiding (Gardeners) en/of  holistic healing (Esbima). Zie voormeer informatie daarover het submenu ‘Vervolgtrajecten’.